Oferta BHP

Kursy i szkolenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ze zdrowo-rozsądkową chęcią zapewnienia ochrony i najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników, maszyn i urządzeń w firmie, prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne

Szkolenia BHP zazwyczaj dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są wstępne szkolenia BHP, przeznaczone dla nowych pracowników. Mają one na celu przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków, a zatem powinny one odbyć się przed przystąpieniem do pracy.

Szkolenia okresowe

Drugą kategorią szkoleń BHP są szkolenia okresowe. Przy ich pomocy, możliwe jest systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy na temat zasad BHP oraz aktualizacja wiedzy. Zależnie od branży oraz kategorii ryzyka danej grupy działalności to szkolenie może być obowiązkowe lub dobrowolne.

Ocena ryzyka zawodowego

Czy wiesz, że pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, a także poinformować o nim pracowników?

zdjęcie 19
Zdjęcie 4

Prowadzenie dokumentacji BHP powinno opierać się na przygotowaniu procedur w sytuacjach zwyczajnych, ale także właściwego zaplanowania reagowania na awarie i stany nadzwyczajne

Instrukcje
BHP

Dokumentacja
powypadkowa

Zgodnie z tym przepisem wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Zdjęcie 3

Jak powinna wyglądać 

Dokumentacja
BHP
w firmie

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ: 506-850-885

Audyt BHP

Zdjęcie 5

Celem przeprowadzenia audytu jest zdefiniowanie przyczyny powstania niekorzystnego zjawiska, problemu, co oznacza, że diagnozujemy nieprawidłowości, zanim dojdzie do sytuacji niepożądanej np. wypadku przy pracy. Audyt BHP w firmie może działać prewencyjnie poprzez wskazanie ryzyka związanego z danym zagrożeniem. Wynik, do którego zmierzamy to poprawienie skuteczności działań w organizacji.

Natomiast kontrola BHP, często kojarzy nam się z kontrolą organów czuwających nad bezpieczeństwem pracy np. Państwowej Inspekcji Pracy. Zazwyczaj takie kontrole są wynikiem odpowiedzi na symptomy występowania niepożądanego zjawiska. Podczas kontroli następuje wskazanie nieprawidłowości, a także znalezienie osoby odpowiedzialnej za niepożądane zjawisko.

Podczas prowadzonego audytu BHP w firmie, nie chodzi o to aby wskazać „winowajcę”. Podczas audytu kładziony jest nacisk na ustalenie przyczyny zjawisk i dążeniu do ciągłego doskonalenia procesów, a tym samym całego przedsiębiorstwa.